Gratiae bekijkt met u uw eigen arbeidspotentieel kent. Is er nog mogelijkheid tot doorstroom? En indien dat er niet is, kunnen medewerkers voortijdig uitstromen door ze actief naar ander werk te bemiddelen. Outplacement heeft de basisuitgangspunten van mobiliteit. Centraal staat echter van het begin af aan de uitstroom naar ander werk. Kandidaten worden vanaf de eerste stap in het proces om in beweging te komen in aanraking gebracht met de arbeidsmarkt. Gerichte focus op deze arbeidsmarkt werkt motiverend en richtinggevend, maar belangrijker nog resulterend.