Overheid

iStock_000007346196Medium

Overheid

Het Gratiae team streeft ernaar de effectiviteit en efficientie van de ons raad vragende organisatie te verbeteren opdat zij beter in staat is haar doelstellingen te bereiken en kosten kan besparen. Dit doet Gratiae door in tijdelijke inbreng van kennis en expertise en gestructureerde overdracht hiervan aan eigen interne medewerkers om tijdelijkheid van haar inbreng te waarborgen.

Dienstverlening Overheid

 • Advisering en uitvoering in het kader van vorming van regionale werkgeversservicepunten en samenwerkingen op het gebied van Wet Werken naar Vermogen. Opzetten van structurele en werkzame samenwerkingsverbanden tussen actoren met verschillende bloedgroepen zoals UWV, Gemeentelijke instellingen en Bedrijfsleven
 • Ontwikkeling en uitvoering van ideale werkgeversaanpak waardoor op efficiente en effectieve wijze kandidaten uitgeplaatst worden. Hierbij staat centralisering en ontzorging van werkgever voorop evenals prioriteitbepaling en focus.
 • Ontwikkeling en uitvoering van brede werkgeversaanpak voor gemeentelijke instellingen op gebied van in- door en uitstroom.
 • Opzet en uitvoer van Mobiliteits- Loopbaan en Outplacementprojecten om specifieke werkende doelgroepen uit te laten stromen naar nieuw ander werk
 • Ontwikkeling van efficiënte matchingsprocessen voor onderkant van de arbeidsmarkt waardoor resultaten sneller bereikt worden en inzichtelijk zijn: Profielbenadering
 • Structurering, professionalisering, coaching en aansturing van gemeentelijk accountmanagement
 • Opzetten en uitvoeren van integraal gemeentelijk accountmanagent.
 • Projectmanagement en aansturing van inhouse projecten
 • Salestrajecten t.b.v. aangaan van strategische relaties met bedrijven
 • Coachingtrajecten

Gratiae in de media

 • NOS

 • WTC

©2013 Gratiae. Alle rechten voorbehouden.