Bij recruitment-processen of arbeidsbemiddeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het komen tot de juiste match geen gemakkelijke opgave. Gratiae ontwikkelde de profielbenadering die ook zonder digitaal matching systeem de kansrijkheid tot juiste match vergroot. De profielbenadering is succesvol omdat deze uitgaat van de toegevoegde waarde die iedere kandidaat bij een nieuwe werkgever kan vervullen. Vacature en kandidaat worden “gelabeld” op deze toegevoegde waarde. Uniek van de methode is dat dit in gemeentelijke organisaties door de kandidaten zelf gedaan kan worden. Matching vindt plaats op de toegevoegde waarde, maar verfijnd door inhoudelijke voorlichting van primair gematchte kandidaten op de vacature, het bedrijf en de uiteindelijke sollicitatie. Deze voorlichting gaat uit van motiverende gespreksvoering opdat kandidaten goed voorgelicht en geïnteresseerd raken in onbekende functies.

De profielbenadering draagt daarbij zorg voor versnelling van uitstroom proces. Door de eenvoudige labeling en primaire matching is het “kennen” van een kandidaat en matchen op curriculum vitae niet in eerste instantie een noodzakelijkheid. Dit voorkomt behoudendheid op kandidaten die nu zelf een rol spelen bij de mogelijke matching.