Het Moblilteitcentrum ID/WIW is een groot project dat Gratiae in samenwerking met Werkgeversservicepunt Rijnmond Daad en Gemeente Rotterdam heeft opgezet. Doel van dit mobiliteitcentrum is om kandidaten waarvoor ontslag dreigt te helpen bij het zoeken naar ander werk en te ondersteunen bij de aanvraag van een WW uitkering. 

Focus van de dienstverlening ligt op arbeidsbemiddeling. Vanuit concrete vacatures worden kandidaten gemobiliseerd tot interesse en solliciteren. Het mobiliteitcentrum ondersteunt hierbij door hulp te bieden bij het maken van cv en video-cv. Het geven van solllicitatie-traininingen en het daadwerkelijk introduceren van kandidaten bij werkgevers in Regio Rijnmond. 

Gratiea heeft de Gemeente Rotterdam een jaar ondersteund met kennis en expertise die niet in huis was bij Gemeente Rotterdam. Hierbij lag er een duidelijke opdracht voor Gratiae om interne ambtelijke medewerkers te coachen en op te leiden opdat externe inhuur overbodig wordt. Hierin is Gratiae succesvol, want per 1 januari 2013 heeft Gratiae het management van Mobiliteitcentrum ID en WIW overgedragen aan Gemeente Rotterdam. Gratiae ondersteunt Gemeente Rotterdam nog door inzet van enkele loopbaanadviseurs.

www.mobiliteit010.nl