Nederland heeft de komende dagen te maken met matige tot strenge vorst. En alhoewel de schaatsliefhebbers zich hierop verheugen zijn er branches voor wie deze (tijdelijke) kou, vorstverlet, maar ook andere “verplichte stops”, grote kosten met zich meebrengt. Medewerkers kunnen niet ingezet worden of mogen niet werken.  En in veel gevallen kan er geen tijdelijke WW uitkering worden aangevraagd. Ook mag een werknemer niet altijd verplicht worden om zijn vakantie-dagen op te nemen. Dit betekent salaris doorbetaling zonder opbrengsten.  

http://www.nu.nl/economie/2962020/560-miljoen-schade-aanpassing-regeling-vorstverlet.html

Het Gratiae team heeft  met een aantal bedrijven in Bouw, Infra en Tuinders, welke kampen met deze kosten, de handen ineengeslagen en een oplossing bedacht die snel ingezet kan worden en tot kostenbesparing leidt. Bijkomend effect van de oplossing is dat er nieuwe grote andere markten en klanten worden aangeboord wat kan leiden tot nieuwe opdrachten. Is de oplossing eenmaal ingezet, dan is deze tevens sustainable en kan gebruikt worden bij alle (tijdelijke) extra kosten op arbeid en personeel zoals opdrachten die uitgesteld worden of aanbestedingen die onverhoopt niet doorgaan.

De oplossing is simpel in te zetten, maar gaat bovenal niet voorbij aan de medewerkers die het betreffen. “We hebben lang met elkaar bediscussieerd over “matchend werk in deze periode” en dachten dat dat voldoende zou moeten zijn om tot kostenbesparing te komen.  Proefondervindelijk realiseerden we ons allen snel dat succes van een oplossing niet simpelweg zit in “tijdelijke vacature X waar medewerker A op geplaatst wordt”. Het is geen uitzendwerk! Te veel voorbeelden laten zien dat betreffende medewerkers gemotiveerd moeten worden om tijdelijk ander werk te doen en ook dat een nieuwe andere werkgever of opdrachtgever, die de tijdelijke vacature beschikbaar stelt, vaak hoge eisen stelt.  Alleen als je aan alle sleutels draait, gaat de deur open. 

Gratiae: “Werkend de Winter door” heeft de sleutels in haar bezit! Komende periode gaan we de deuren langs bij bedrijven met deze problematiek om hen te ondersteunen. 

Voor meer informatie over de oplossing voor Winterwerk kunt u ook contact opnemen met Myriam van Lunen: 06-81616023 of Nana Felius: 06-34017279