Uitstroom van kandidaten uit bestanden blijft voor veel partijen achter. Gratiae stelt niet de geacquireerde vacatures ter discussie maar operationaliseert de ideale match door profielbenadering. Op basis van toegevoegde waarde die een kandidaat bij een werkgever kan bieden, is een eenvoudig implementeerbaar selectie-systeem gebouwd, welke kansrijkheid van matching vergroot en het proces tot uitstroom versnelt.